Termeni si conditii

Informaţii cu privire la prelucrarea datelor în conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR)

Informaţii privind protecţia datelor

Ne angajăm în special să protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (abreviate “date”) exclusiv pe baza reglementărilor legale. Această politică de protecţie a datelor este concepută pentru a vă oferi informaţii complete cu privire la modul de prelucrare a datelor de către compania noastră şi drepturile şi cererile dumneavoastră în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor.

1.Cine este responsabil de prelucrarea datelor şi pe cine puteți contacta?
Responsabil de prelucrarea datelor:
E-mail:  contact@bunsimt.ro

2.Ce date sunt prelucrate şi din ce surse provin aceste date?
Prelucrăm datele primite de la dumneavoastră în cursul iniţierii şi stabilirii unei relaţii comerciale. De asemenea, prelucrăm datele primite de la companiile cu care avem o relaţie comercială în curs de desfăşurare.
Următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate atunci când utilizaţi formularul de contact de pe site-ul nostru:

 • Prenume, nume, adresă de e-mail

Dacă participaţi la unul dintre concursurile noastre, prelucrăm datele cu caracter personal pe care le-aţi trimis prin intermediul Facebook sau al formularului de concurs:

 • prenume, nume, e-mail, număr de telefon, stradă, oraş, cod poştal

Toate detaliile cu privire la procesul de aplicare se găsesc aici

3.În ce scop şi pe ce bază legală sunt prelucrate datele?
Prelucrăm datele dumneavoastră în conformitate cu prevederile legale:

 • Datele cu caracter personal pe care ni le trimiteţi prin formularul de contact vor fi utilizate doar pentru a răspunde la cererea dumneavoastră Datele nu sunt transmise unor terțe părți.
 • Folosim informaţiile furnizate de dumneavoastră în cadrul unui concurs sau campanii de marketing pentru a derularea concursul respectiv, desemnarea câștigătorului, respectiv pentru înmânarea premiilor. Termenii şi condiţiile de participare pentru fiecare concurs vor fi listate separat.
 • Pentru a ne îndeplini obligaţiile (pre-)contractuale:

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în scopul vânzării şi distribuirii de mărfuri şi servicii, pentru aprovizionare şi logistică. Datele vor fi prelucrate în special în faza de iniţiere a relației comerciale şi în executarea contractelor încheiate cu dumneavoastră.

 • Pentru a ne îndeplini obligaţiile legale:

Prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea diverselor obligaţii legale prevăzute, de exemplu, în Codul Fiscal (ex. Plata impozitului) sau reglementările contra spălării banilor, etc.

 • Pentru a proteja interesele legitime:

După asumarea unui echilibru al intereselor, putem prelucra datele dumneavoastră dincolo de măsura necesară pentru îndeplinirea contractului în vederea protejării intereselor legitime ale noastre. În următoarele cazuri, prelucrarea datelor are loc pentru a proteja interesele legitime, de exemplu:

 • măsuri de management al activității şi măsuri întreprinse pentru a rafina produsele şi serviciile,
 • administrarea unei baze de date a clienților pentru a îmbunătăţi serviciile pentru clienți,
 • măsuri întreprinse pentru protecţia împotriva acţiunilor ilegale sau a nerespectării contractului,
 • în cursul procedurii legale.

Prin consimțământul dumneavoastră:
În cazul în care ați consimţit să vi se prelucreze datele de către noi, datele vor fi prelucrate exclusiv în conformitate cu scopurile enumerate. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment,. În acest caz, vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul adresei de e-mail prevăzute la punctul 1 sau, în pe email contact@bunsimt.ro .

4.Cine primește datele?
Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către Agrana Romania SA (AGRANA).
Datele cu caracter personal nu vor fi publicate în orice alt context.
Datele vor fi prelucrate şi utilizate în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale. Poate fi necesar, de la caz la caz, să se transfere datele unor terţi (în special persoanelor și contractate de operator) pentru a atinge obiectivele dorite.
Dacă autorizăm o persoană împuternicită vom rămâne responsabili pentru protejarea datelor dumneavoastră. Toate persoanele împuternicite și contractate au obligaţia contractuală să vă păstreze datele confidențiale și să prelucreze aceste date în scopul efectuării serviciilor. Persoanele împuternicite și contractate de AGRANA vor primi doar datele dumneavoastră în cazul în care aceste date sunt necesare pentru a presta serviciile respective.

Acestea sunt, de exemplu:

 • Furnizori de servicii IT necesari pentru exploatarea și securitatea sistemelor noastre de IT
 • Furnizori de servicii autorizați pentru programarea şi întreţinerea site-ului nostru/bazei de date a solicitanților/programului pentru buletine informative/ bazei de date a clienților
 • Editori de anunțuri publicitare şi adrese şi birouri de imprimare a corespondenţei poştale sau a livrării raportului anual
 • AGRAFICS communication S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Piata C.A. Rosetti, nr. 4, et. 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12139/2010, Cod de Inregistrare Fiscala RO15103179 imputerenicit pentru desfasurarea campaniilor de marketing.

În plus, AGRANA poate fi legal obligată să divulge datele dumneavoastră în cazul în care acest lucru este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale ale clientului în fața autorităților juridice.

5.Cât timp vor fi stocate datele?
Dacă utilizaţi formularul de contact de pe site-ul nostru pentru a ne trimite datele personale, datele dumneavoastră vor fi şterse, de îndată ce vom prelucra cererea dumneavoastră.
În cazul în care ați participat la unul dintre concursurile noastre, datele vor fi stocate până la expirarea termenului prevăzut pentru concurs şi vor fi șterse după ce premiul a fost acordat, cu excepția cazului în care există obligații legale în temeiul cărora suntem obligați să păstrăm datele o anumită perioadă de timp (ex. În cazul plății impozitului pentru premiile acordate în campanii de marketing).
Datele prelucrate în scopul îndeplinirii obligațiilor (pre)contractuale vor fi stocate pe toata durata prevăzută de lege pentru datele respective.

6.Care sunt drepturile de protecție a datelor?
Aveţi dreptul de informare, dreptul de rectificare, ștergere sau restricţie a prelucrării datelor stocate, dreptul de a vă opune prelucrării datelor, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a depune o plângere legală în conformitate cu prevederile legii privind protecţia datelor, în orice moment.

Dreptul de informare:
Aveţi dreptul să obţineți informaţii de la noi cu privire la faptul dacă şi în ce măsură prelucrăm datele dumneavoastră.

Dreptul de rectificare:
În cazul în care prelucrăm date care sunt incomplete sau incorecte, aveți dreptul de a obține rectificarea sau completarea acestor date de la noi în orice moment.

Dreptul de ştergere:
Aveţi dreptul să obţineți de la noi ştergerea datelor în cazul în care am prelucrat ilegal aceste date sau în cazul în care prelucrarea acestor date constituie o încălcare disproporționată a intereselor dumneavoastră legitime. Vă rugăm să reţineţi că ştergerea imediată poate fi interzisă din anumite motive, de ex. dispoziții legale privind reținerea datelor.

Dreptul la limitarea prelucrării:
Aveţi dreptul de a obţine limitarea prelucrării datelor dumneavoastră în cazul în care:

 • contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea datelor,
 • prelucrarea este ilegală, şi totuşi vă opuneți ştergerii datelor şi solicitați, în schimb, limitarea utilizării lor,
 • nu mai avem nevoie de date în scopul destinat, dar aveţi nevoie de aceste date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor cereri legale, sau
 • v-ați opus prelucrării datelor.

Dreptul de portabilitate a datelor:
Aveţi dreptul de a primi datele, pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat şi care se poate citi electronic şi aveți dreptul de a transmite aceste date altei părţi responsabile fără impedimente din partea noastră, cu condiţia ca:

 • să prelucrăm aceste date în baza unei declarații revocabile privind consimțământul furnizat de dumneavoastră sau de a executa un contract încheiat între noi, şi
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, aveți dreptul ca datele dumneavoastră să fie transmise direct de către noi unui alt operator.

Dreptul de a obiecta:
În cazul în care prelucrăm datele pe baza intereselor legitime, aveţi dreptul de a obiecta la această prelucrare, din motive legate de situaţia dumneavoastră specială, în orice moment. Nu vom mai prelucra datele decât atunci când putem demonstra motive convingătoare și legitime pentru prelucrare care vă depășesc interesele, drepturile și libertățile sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale. Aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct în orice moment, fără precizarea unui motiv.

Dreptul la reclamaţie:
Dacă credeţi că vă prelucrăm datele prin încălcarea legii privind protecţia datelor din Romania sau legislatia europeană, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la adresa contact@bunsimt.ro pentru a răspunde la orice întrebări.

În caz de dubii, putem avea nevoie de informaţii suplimentare pentru a confirma identității dumneavoastră. Aceasta serveşte la protejarea drepturilor şi a confidenţialității datelor dumneavoastră.

Aveţi dreptul de a depune o plângere la:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP),
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1,
010336 Bucuresti,
Tel. 0318.059.211
Email: anspdcp@dataprotection.ro

7.Aveți obligația de a furniza date?
Prelucrarea datelor poate fi necesară pentru încheierea şi executarea contractului dumneavoastră cu noi. Nu aveți obligația de a ne furniza datele dumneavoastră personale. Însă dacă nu furnizaţi aceste date, vom fi nevoiți, de regulă, să refuzăm să încheiem contractul, sau să executăm comanda. sau vom fi în imposibilitatea de a continua să îndeplinim un contract existent şi, în consecinţă, vomr fi nevoiți să îl reziliem.

Cu toate acestea, nu sunteți obligat să vă dați consimțământul la prelucrarea datelor care nu sunt relevante pentru executarea contractului sau nu sunt obligatorii prin lege.

8.Datele cererii
Dacă ne trimiteţi o cerere, datele cererii vor fi accesibile numai acelor persoane care sunt autorizate şi implicate în procesul de solicitare.

Mai multe informaţii cu privire la prelucrarea datelor în cadrul procesului de solicitare pot fi găsite la următorul link: Link-ul către politica de protecție a datelor solicitanților

9.Cookie-uri şi instrumente de urmărire https://www.bunsimt.ro/politica-de-cookies/
Cookie-uri
Site-ul nostru foloseşte aşa-numitele “cookie-uri”. Pentru mai multe detalii accesati pagina de cookies.

10.Utilizarea partajării în rețele sociale
Nu folosim plugin-uri pentru serviciile respective de socializare pentru funcționalități de partajare în rețele sociale. În schimb, ne-am stabilit doar un link cu text sau grafică. Acestea nu transmit date, cum ar fi adresa IP, browser-ul folosit, rezoluţia, site-urile web vizualizate, data şi ora, serviciilor de socializare respective.

Aceste link-uri arată ceva de genul acesta:
https://www.facebook.com/paginabunsimt.ro/

Dacă faceţi clic pe un link de partajare în rețele sociale în timp ce sunteți conectat la contul respectiv de socializare, aveţi posibilitatea să partajaţi conţinutul paginilor noastre pe profilul dumneavoastră. Acest lucru le permite serviciilor de socializare să asocieze vizita dumneavoastră cu paginile noastre la contul de utilizator. Vă rugăm să reţineţi că, în calitate de furnizor de pagini, nu suntem informaţi nici de conţinutul datelor transmise și nici de utilizarea lor de către Facebook.